Підтвердження статусу наукової організації

11 листопада 2018 р. Міністерство освіти і науки України видало ДП «Івченко-Прогрес» Свідоцтво № 02553 про підтвердження статусу наукової організації терміном до 1 червня 2019 року. Підприємство внесено до Державного реєстру наукових організацій з 2016 року. На підприємстві працює спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертацій.