Сертифікати системи якості


Сертифікат № СПР-15 відповідності підприємства вимогам Авіаційних правил, частина 145.Видано Авіаційним Регістром МАК 10.04.2019 р. Термін дії сертифіката до 10 квітня 2021 року.

Сертифікат № UА.145.0073 відповідності підприємства вимогам Part-145. Виданий Державною авіаційною службою України. Термін дії сертифіката не обмежений.

Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015 відповідності системи менеджменту якості підприємства вимогам ДСТУ ISO 9001 діє з 08.04.2014. Виданий Бюро Верітас Сертифікейшн Україна. Термін дії сертифіката по 07.04.2023.

Сертифікат ISO 9001:2015 відповідності системи менеджменту якості підприємства вимогам ISO 9001 діє з 08.04.2014. Виданий Бюро Верітас Сертифікейшн. Термін дії сертифіката по 07.04.2023.

Сертифікат BS EN ISO 9001:2015, EN 9100:2018 відповідності системи менеджменту якості підприємства вимогам EN 9100: 2018. Виданий Бюро Верітас Сертифікейшн. Термін дії сертифіката по 05.05.2022.