Директор підприємства, Генеральний конструктор


Кравченко Ігор Федорович

Директор ГП«Івченко-Прогрес»,
Генеральний конструктор,
академік Інженерної академії України,
доктор технічних наук

Кравченко Ігор Федорович народився 1 лютого 1956 року в м Сіверську Донецької області в родині службовців. З 1979 року, після закінчення Харківського авіаційного інституту за спеціальністю «Авіаційні двигуни», працює на ДП «Івченко-Прогрес». Пройшов великий шлях від інженера-конструктора до посади Генерального конструктора, директора підприємства. Наказом Міністра промислової політики України № 19-Д від 12.02.2010 р І.Ф. Кравченко призначений Генеральним конструктором, керівником ДП «Івченко-Прогрес». Наказом ГК «Укроборонпром» № 338-к від 30.11.2015 р його призначено директором підприємства.

За роки діяльності на підприємстві І.Ф. Кравченко брав активну участь у створенні і доведенні більше 20 типів і модифікацій авіаційних і наземних газотурбінних двигунів, які експлуатуються в багатьох країнах світу. Протягом тривалого часу він займався розробкою і доведенням камер згоряння ГТД спочатку як інженер-конструктор, з 1992 р як провідний конструктор, а потім з 1995 р і по 2003 р в якості начальника відділу; при цьому з 2001 по 2003 рік поєднував роботу в відділі камер згоряння з керівництвом експериментально-доводочних роботами на підприємстві на посаді заступника Головного конструктора.

І.Ф. Кравченко на посаді заступника Головного конструктора по експериментально-доводочних робіт займався доведенням параметрів нових авіаційних двигунів і наземних установок. Були виконані експериментально-доводочниє роботи по двигуну Д-27 для середнього транспортного літака Ан-70; турбореактивного двигуна з форсажною камерою згоряння АІ-222-25Ф (АІ-322Ф), великий обсяг робіт із забезпечення сертифікації двигунів: Д-18Т, Д-436 (Т1, ТП), ТВЗ-117ВМА-СБМ1 по емісійним характеристикам. У грудні 2012 року успішно проведені Державні стендові випробування; сертифікований двигун Д-436-148 для регіональних літаків Ан-148 і Ан-158.

Притаманне І.Ф. Кравченко прагнення до пошуку неординарних технічних рішень в повному обсязі позначилося при створенні камер згоряння для двигунів наземного застосування. Він є одним з авторів і безпосереднім керівником робіт по розробці малоеміссіонной камери згоряння, яка забезпечила передові екологічні характеристики двигунів для енергетичних і газоперекачувальних станцій.

Розроблений під його безпосереднім керівництвом і участю генератор інертного газу АІ-19ГІГ має унікальні можливості в багатьох сферах народного господарства, в тому числі в боротьбі з пожежами, і користується попитом у вітчизняних і зарубіжних споживачів. Його особистою заслугою є роботи по створенню комплексу програм на ЕОМ з математичного моделювання та розрахунку характеристик камер згоряння ГТД. Він вніс істотний внесок у вдосконалення та оптимізацію законів управління двигунами, особливо на запуск і при змінних режимах.

Вперше в Україні розроблено і практично реалізовано методи проектування форсажних камер згоряння (ФКЗ) та регульованих реактивних сопел. Основною особливістю, що відрізняє їх від переважної більшості реалізованих в світі об’єктів, є підвищений ступінь двоконтурного.
Всі роботи виконуються у співпраці з багатьма інститутами Академії наук України, університетами та провідними підприємствами авіаційної галузі України. Проводиться комплекс досліджень, спрямованих на створення авіаційних двигунів нових поколінь.

Сьогодні колектив підприємства під керівництвом І.Ф. Кравченко працює за різними тематичними напрямками, що включають як авіаційні маршові двигуни: АI-450С-2/АI-450СР-2, АI-450-2, АІ-450БП/БП-2А, АI-350, АI-305, АІ-130, АI-1500, АІ-5000, АІ-8000, АІ-20I, Д-436-148ФМ, Д-436ТП-ФМ, АІ-28, Д-18Т серії 3М, АІ-38, АІ-322Ф, АІ-322-30/Ф, АІ-136Т/АІ-136Т-2, АІ-8000B, АІ-127, Н-050, так і промислове обладнання ̶ газотурбінні приводи (ГТП) сімейства Д-336/АІ-336I ГТП нового покоління АI-312.
Підприємство плідно співпрацює з авіабудівниками України, країн СНД, Китаю, Австрії, Індії, Туреччини. Бере участь в міжнародних науково-технічних проектах Європейського Союзу: в 6-й рамковій програмі CESAR; в 7-й рамковій програмі AERO-UKRAINE, ESPOSA, OXIGEN; в рамковій програмі HORIZON 2020 AERO.UA, PARE, AMBEC з метою створення та впровадження перспективних технологій, матеріалів і конструктивних рішень в авіадвигунобудуванні і газотурбінних приводах нового покоління.

Як директор підприємства і генеральний конструктор І.Ф. Кравченко активно займається науково-організаційною роботою у напрямку тематики науково-технічних відділів на рішення науково-технічних проблем сучасного розвитку таких галузей господарського комплексу України, як авіаційна, паливно-енергетичний комплекс, машинобудування.
І.Ф. Кравченко є автором понад 400 наукових праць і статей, в тому числі 54 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.
У 2008 році він був обраний дійсним членом Інженерної академії України. Кравченко І.Ф. ̶ член редколегії наукових журналів «Вісник двигунобудування», «Авіаційно-космічна техніка і технологія», «Технологічні системи». У 2016 році Постановою Бюро Відділення механіки НАН України він затверджений членом Наукової ради з проблем «Механіка деформівного твердого тіла».
Завдяки його зусиллям з 2016 року Міністерством освіти і науки України Державне підприємство «Івченко-Прогрес» внесено до Державного реєстру наукових установ.
У грудні 2017 року Наказом Міністерства освіти і науки України було прийнято рішення Атестаційної колегії Міністерства з питань діяльності спеціалізованої вченої ради, де головою ради затверджено Кравченко І.Ф. У березні 2018 року на підприємстві створено спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Двигуни та енергетичні установки».

За успішне вирішення державних завдань, вагомий внесок у розвиток науки і техніки І.Ф. Кравченко нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України (2001 г.). Є повним кавалером ордена «За заслуги». У 2013 році став лауреатом Премії Кабінету Міністрів України за розробку і впровадження інноваційних технологій. У 2015 році нагороджений почесним знаком ДК «Укроборонпром», Почесною грамотою Верховної Ради України. У 2016 році нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, грамотою ДК «Укроборонпром», медаллю «За особистий внесок у розвиток м Запоріжжя», ювілейною медаллю «25 років незалежності України». У 2020 році указом Президента України Кравченку І. Ф. за значний особистий внесок у науково-технічний розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм присвоєно звання “Заслужений машинобудівник України”.

ДП «Івченко-Прогрес» має інтелектуальний кадровий потенціал, застосовує новітні прогресивні технології, обладнання та науково-технічні напрацювання, які використовуються для нових розробок. На підприємстві впроваджуються заходи щодо підвищення технічного рівня, модернізації, реконструкції діючого виробництва, ведеться робота зі створення оптимальних умов високопродуктивної праці, побуту і відпочинку працівників, підвищення культури виробництва та безпеки праці.