Верстати й устаткування


Конструктивною ідеєю принципової зміни виробництва стало створення цілої серії інтегральних технологій мехобробки, що дозволили поєднати в єдиному процесі формоутворення і формування високої якості поверхневого шару складно-профільних деталей.

Таким є процес глибинного шліфування на п’ятиосьовому профілешліфувальному центрі Maegerle, який призначений для обробки секторів соплових апаратів і робочих лопаток.

При обробці на задньому кордоні контакту шліфувального кола і деталі створюються умови, близькі до умов термоупрочнення, і в поверхневому шарі формуються залишкові напруги стиску.

У результаті впровадження даного процесу також стало можливим скорочення технологічного маршруту з 10 … 15 до 3 … 5 операцій обробки, і, відповідно, зменшення часу виготовлення деталей.

Верстати фірми FEHLMANN

Верстати фірми SCHNEEBERGER

Освоєна технологія швидкісного фрезерування на обробних центрах фірми Starrag в корені змінила технологію виготовлення лопаток компресора і моноколес, зробивши її гнучкою, швидко переналагоджуваною, дозволила врази скоротити трудомісткість виготовлення.

Підприємство оснащене сучасним металорізальних обладнанням, тільки останнім часом придбано верстати: прецизійно-розточувальний – Picomax 55 CNC 2/3 фірми FEHLMANN, фрезерні – Huron CX5, Huron KX10.
Для забезпечення виробництва високоякісним інструментом організована дільниця централізованого виготовлення та переточування твердосплавних фрез, яка оснащена вітчизняним обладнанням і верстатами фірми Walter і SCHNEEBERGER GEMINI.