Спеціалізована вчена рада


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1714 від 28.12.2018 р в ДП «Івченко-Прогрес» створено спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.03 «Двигуни і енергетичні установки».

Установчі документи
Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад

Склад спеціалізованої вченої ради К 17.740.01 в ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка, з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

Керівництво:
Голова: д.т.н., директор підприємства генеральний конструктор, Кравченко Ігор Федорович

Заступник голови: д.т.н., професор, заступник директора, Мітрахович Михайло Михайлович

Вчений секретар: к.т.н., керівник групи, Петров Олексій Володимирович

Технічний секретар: к.т.н., доцент, провідний інженер-технолог, Савченко Віра Олександрівна

Прізвище, ім'я, по батьковіНауковий ступінь, вчене званняСпеціальність у раді
Кравченко Ігор Федоровичд.т.н., 05.05.03
Мітрахович Михайло Михайловичд.т.н., професор05.05.03
Петров Олексій Володимировичк.т.н.05.05.03
Бєліков Сергій Борисовичд.т.н., професор05.05.03
Богуслаєв В’ячеслав Олександровичд.т.н., професор05.05.03
Долматов Дмитро Анатолійовичд.т.н.05.05.03
Журавльов Володимир Миколайович д.т.н., доцент05.05.03
Мітяєв Олександр Анатолійовичд.т.н., професор05.05.03
Ткач Михайло Романовичд.т.н., професор05.05.03
Басов Юрій Федоровичк.т.н.05.05.03
Кондратюк Едуард Васильовичк.т.н., доцент05.05.03
Кухтін Юрій Петровичк.т.н.05.05.03
Лапотко Василь Михайловичк.т.н.05.05.03
Маркович Сергій Євгеновичк.т.н., доцент05.05.03
Меркулов В’ячеслав Михайловичк.т.н.05.05.03
Придорожний Роман Петровичк.т.н.05.05.03