Спеціалізована вчена рада


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1714 від 28.12.2018 р в ДП «Івченко-Прогрес» створено спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.03 «Двигуни і енергетичні установки».

Установчі документи
Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад

Склад спеціалізованої вченої ради К 17.740.01 в ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка, з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

Керівництво:
Голова: д.т.н., директор підприємства генеральний конструктор, Кравченко Ігор Федорович

Заступник голови: д.т.н., професор, заступник директора, Мітрахович Михайло Михайлович

Вчений секретар: к.т.н., керівник групи, Петров Олексій Володимирович

Технічний секретар: к.т.н., доцент, провідний інженер-технолог, Савченко Віра Олександрівна