Состав специализированного ученого совета


Склад спеціалізованої вченої ради К 17.740.01 в ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка, з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

Керівництво:
Голова: д.т.н., директор підприємства генеральний конструктор, Кравченко Ігор Федорович

Заступник голови: д.т.н., професор, заступник директора, Мітрахович Михайло Михайлович

Вчений секретар: к.т.н., керівник групи, Петров Олексій Володимирович

Технічний секретар: к.т.н., доцент, провідний інженер-технолог, Савченко Віра Олександрівна

Контакти:

Прізвище, ім'я, по батьковіНауковий ступінь, вчене званняСпеціальність у раді
Кравченко Ігор Федоровичд.т.н., 05.05.2003
Мітрахович Михайло Михайловичд.т.н., професор05.05.2003
Петров Олексій Володимировичк.т.н.05.05.2003
Бєліков Сергій Борисовичд.т.н., професор05.05.2003
Богуслаєв В’ячеслав Олександровичд.т.н., професор05.05.2003
Долматов Дмитро Анатолійовичд.т.н.05.05.2003
Журавльов Володимир Миколайович д.т.н., доцент05.05.2003
Мітяєв Олександр Анатолійовичд.т.н., професор05.05.2003
Ткач Михайло Романовичд.т.н., професор05.05.2003
Басов Юрій Федоровичк.т.н.05.05.2003
Кондратюк Едуард Васильовичк.т.н., доцент05.05.2003
Кухтін Юрій Петровичк.т.н.05.05.2003
Лапотко Василь Михайловичк.т.н.05.05.2003
Маркович Сергій Євгеновичк.т.н., доцент05.05.2003
Меркулов В’ячеслав Михайловичк.т.н.05.05.2003
Придорожний Роман Петровичк.т.н.05.05.2003