Состав специализированного ученого совета


Склад спеціалізованої вченої ради К 17.740.01 в ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка, з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

  1. Голова ради:
    Кравченко Ігор Федорович, д.т.н., директор підприємства генеральний конструктор, ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка.
  2. Заступник голови:
    2. Мітрахович Михайло Михайлович, д.т.н., професор, заступник директора, ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка.
  3. Вчений секретар:
    3. Петров Олексій Володимирович, к.т.н., керівник групи, ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка.

Контакти: тел. (099)266-35-57, E-mail: К17.740.01@ivchenro-progress.com
Члени ради:
4. Бєліков Сергій Борисович, д.т.н., професор, ректор, Запорізький національний технічний університет.
5. Богуслаєв В’ячеслав Олександрович, д.т.н., професор, президент, АТ «Мотор-Січ».
6. Долматов Дмитро Анатолійович, д.т.н., провідний науковий співробітник, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».
7. Журавльов Володимир Миколайович, д.т.н., доцент, керівник сектору, ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка.
8. Мітяєв Олександр Анатолійович, д.т.н., професор, провідний інженер-конструктор, ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка.
9. Ткач Михайло Романович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.
10. Басов Юрій Федорович, к.т.н., головний конструктор, АТ «Мотор-Січ».
11. Кондратюк Едуард Васильович, к.т.н., доцент, головний технолог, ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка.
12. Кухтін Юрій Петрович, к.т.н., провідний інженер, ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка.
13. Лапотко Василь Михайлович, к.т.н., провідний інженер, ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка.
14. Маркович Сергій Євгенович, к.т.н., доцент, декан факультету авіаційних двигунів, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».
15. Меркулов В’ячеслав Михайлович, к.т.н., перший заступник директора, головний конструктор, ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка
О. Г. Івченка.
16. Придорожний Роман Петрович, к.т.н., провідний інженер, ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка.

Склад спеціалізованої вченої ради К 17.740.01 в ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка, з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

Керівництво:
Голова: д.т.н., директор підприємства генеральний конструктор, Кравченко Ігор Федорович

Заступник голови: д.т.н., професор, заступник директора, Мітрахович Михайло Михайлович

Вчений секретар: к.т.н., керівник групи, Петров Олексій Володимирович

Технічний секретар: к.т.н., доцент, провідний інженер-технолог, Савченко Віра Олександрівна

Контакти:

адреса: вул. Іванова, 2, м. Запоріжжя, 69068, Україна,
аудиторія (кабінет): ______
тел.: (099)266-35-57
e-mail: К17.740.01@ivchenro-progress.com

Склад спеціалізованої вченої ради К 17.740.01

Прізвище, ім'я, по батьковіНауковий ступінь, вчене званняСпеціальність у раді
Кравченко Ігор Федоровичд.т.н., 05.05.2003
Мітрахович Михайло Михайловичд.т.н., професор05.05.2003
Петров Олексій Володимировичк.т.н.05.05.2003
Бєліков Сергій Борисовичд.т.н., професор05.05.2003
Богуслаєв В’ячеслав Олександровичд.т.н., професор05.05.2003
Долматов Дмитро Анатолійовичд.т.н.05.05.2003
Журавльов Володимир Миколайович д.т.н., доцент05.05.2003
Мітяєв Олександр Анатолійовичд.т.н., професор05.05.2003
Ткач Михайло Романовичд.т.н., професор05.05.2003
Басов Юрій Федоровичк.т.н.05.05.2003
Кондратюк Едуард Васильовичк.т.н., доцент05.05.2003
Кухтін Юрій Петровичк.т.н.05.05.2003
Лапотко Василь Михайловичк.т.н.05.05.2003
Маркович Сергій Євгеновичк.т.н., доцент05.05.2003
Меркулов В’ячеслав Михайловичк.т.н.05.05.2003
Придорожний Роман Петровичк.т.н.05.05.2003

Подпишитесь на новости нашего сайта

(не больше одного письма в месяц)

Ваше имя (обязательно)

Ваш E-Mail (обязательно)

Страна

Сфера деятельности/интересов

Фирма (предприятие)