Інформація про роботу спеціалізованої вченої ради


№ з/п ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 Двірник Ярослав Вікторович, АТ «МОТОР СІЧ», керівник відділу підтримання льотної придатності трансмісії та несучих систем Визначення граничного стану застосування турбовальних двигунів за критеріями вібраційної та газодинамічної стійкості компресора
Aвтореферат
Дисертація
к.т.н., доцент, Павленко Дмитро Вікторович, доцент кафедри технології авіаційних двигунів, Запорізький національний технічний університет Кандидатська, 05.05.03 двигуни та енергетичні установки 07 грудня 2018 р., о 15-30, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2; корп. КНДК, к.301, Д.т.н., професор Єпіфанов Сергій Валерійович, завідувач кафедри конструкції авіаційних двигунів, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
Відгук
К.т.н. Дорошенко Катерина Вікторівна, доцент кафедри авіаційних двигунів, Національний авіаційний університет
Відгук
2 Усенко Вячеслав Юрійович, ДП «АНТОНОВ», керівник відділу силових установок Методика врахування акустичних втрат співвісного гвинтовентилятора в енергетичному балансі авіаційної силової установки,

Aвтореферат
Дисертація
Д.т.н, доцент Дорошенко Катерина Вікторівна, доцент кафедри авіаційних двигунів, Національний авіаційний університет Кандидатська, 05.05.03 двигуни та енергетичні установки 18 жовтня 2019 р., о 14-30, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2; корп. КНДК, к.301

Д.т.н., професор Расстригін Олександр Олексійович, головний науковий співробітник науково- дослідного управління Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
Відгук
К.т.н., Басов Юрій Федорович, Головний конструкторАТ «гМотор Січ»
Відгук

3 Улітенко Юрій Олександрович, ДП “Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро “Прогрес” імені академіка О.Г. Івченка, інженер-конструктор 1-ої категорії відділу газодинамічних розрахунків та перспективних розробок Удосконалений науково-методичний апарат обгрунтування параметрів та характеристик повітряно-реактивних двигунів силових установок високошвидкісних літальних апаратів

Aвтореферат
Дисертація
К.т.н., доцент Кіслов Олег Володимирович, професор кафедри теорії авіаційних двигунів, Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського “ХАІ”. Кандидатська, 05.05.03 двигуни та енергетичні установки 21 лютого 2020 р. о 14-30, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2; корп. КНДК, к. 301

Д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, Панін Владислав Вадимович, в.о. ректора, Державний університет інфраструктури та технологій
Відгук
Д.т.н., професор, Українець Євген Олександрович, професор кафедри конструкції та міцності літальних апаратів та двигунів, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Відгук

4 Хомилєв Сергій Олександрович, ДП “Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро “Прогрес” імені академіка О.Г. Івченка, керівник групи газодинамічних розрахунків відділу турбін Удосконалення методів проектування та дослідження високонавантажених турбін низького тиску авіаційних турбореактивних двоконтурних двигунів

Aвтореферат
Дисертація

Д.т.н., Кравченко Ігор Федорович, Директор підприємства, генеральний конструктор, Державне підприємство «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка
О.Г. Івченка.
Кандидатська, 05.05.03 двигуни та енергетичні установки 23 жовтня 2020 р. о 14-00, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2; корп. КНДК, к.802 (актова зала)

Д.т.н., професор, Бойко Людмила Георгіївна, завідувач кафедри теорії авіаційних двигуні,
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковскього «ХАІ»
Відгук

К.т.н., доцент, Капітанчук Костянтин Іванович, доцент кафедри авіаційних двигунів, Національний авіаційний університет
Відгук

Додатковий опонент д.т.н., професор, Суботович Валерій Петрович, старший науковий співробітник, професор кафедри турбінобудування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Відгук