Інформація про роботу спеціалізованої вченої ради


№ з/п ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 Двірник Ярослав Вікторович, АТ «МОТОР СІЧ», керівник відділу підтримання льотної придатності трансмісії та несучих систем Визначення граничного стану застосування турбовальних двигунів за критеріями вібраційної та газодинамічної стійкості компресора
Aвтореферат
Дисертація
к.т.н., доцент, Павленко Дмитро Вікторович, доцент кафедри технології авіаційних двигунів, Запорізький національний технічний університет Кандидатська, 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки 07 грудня 2018 р., о 15-30, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2; корп. КНДК, к.301, Д.т.н., професор Єпіфанов Сергій Валерійович, завідувач кафедри конструкції авіаційних двигунів, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
Відгук
К.т.н. Дорошенко Катерина Вікторівна, доцент кафедри авіаційних двигунів, Національний авіаційний університет
Відгук
2 Усенко Вячеслав Юрійович, ДП «АНТОНОВ», керівник відділу силових установок Методика врахування акустичних втрат співвісного гвинтовентилятора в енергетичному балансі авіаційної силової установки,

Aвтореферат
Дисертація
Д.т.н, доцент Дорошенко Катерина Вікторівна, доцент кафедри авіаційних двигунів, Національний авіаційний університет Кандидатська, 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки 18 жовтня 2019 р., о 14-30, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2; корп. КНДК, к.301

Д.т.н., професор Расстригін Олександр Олексійович, головний науковий співробітник науково- дослідного управління Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
Відгук
К.т.н., Басов Юрій Федорович, Головний конструкторАТ «Мотор Січ»
Відгук