Аудит


«Державне підприємство «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко (місцезнаходження Україна, 69068, м. Запоріжжя, вул. Іванова, будинок 2, Код ЄДРПОУ 14312921) оголошує Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів аудиту за 2018 рік.

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності підприємства за 2018 рік.
У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” від 21.12.2017 р. N 2258-VIII (далі Закон про аудиторську діяльність), які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. Конкурсні пропозиції приймаються на електронну адресу progress@ivchenko-progress.com із поміткою в темі повідомлення «Конкурс, аудит, назва учасника, код ЄДРПОУ»

Дата початку проведення конкурсу 2 травня 2019 року.
Строк подачі документів до 10 травня 2019 року включно.
Строк підведення підсумків конкурсу 13 травня 2019 року.

Конкурсна пропозиція повинна включати наступні дані про учасника:

1. Аудиторська фірма повинна бути включена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності до розділу суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити аудит фінансової звітності підприємства, що становлять суспільний інтерес. На підтвердження цього суб’єкт аудиторської діяльності повинен надати копію чинного свідоцтва/ довідку у довільній формі.

2. У складі аудиторської фірми за основним місцем роботи має працювати не менше трьох аудиторів. Загальна чисельність штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання аудиторських послуг має бути не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону України від 21.12.2017 року №2258-VIII (зі змінами та доповненнями) «Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності», або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань. Такими підтверджуючими документами повинні бути: довідка з переліком працівників, з зазначенням ПІБ, посади та досвіду роботи, а також копії сертифікатів працівників аудиторської фірми, за можливістю копії трудових книжок, тощо.

3. Суб’єкт аудиторської діяльності, зобов’язаний мати (і надати його копію) чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових услуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування повинен складати не менше 10 мільйонів гривень, якщо інше не передбачено законом.

4. Бажано, але не обов’язково, щоб суб’єкт аудиторської діяльності, її штатні працівники або кваліфіковані працівники, які залучаються до виконання аудиторських послуг, мали досвід надання аудиторських послуг підприємствам державного сектору економіки. На підтвердження щодо такого досвіду суб’єкт аудиторської діяльності повинен надати довідку у довільній формі.

5. Суб’єкт аудиторської діяльності повинен надати довідку у довільній формі, що за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

6. Суб’єкт аудиторської діяльності повинен надати письмовий документ (у довільній формі), що містить інформацію про відсутність обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг ДП «Івченко-Прогрес» (виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності не може перевищувати 10 років).

7. Надати письмовий документ (у довільній формі), що містить інформацію про те, що суб’єкт аудиторської діяльності не надавав ДП «Івченко-Прогрес» безпосередньо або опосередковано неаудиторські послуги щодо:

  • складання податкової звітності,
  • розрахунку обов’язкових зборів і платежів, представництва юридичних осіб у спорах із зазначених питань:
  • консультування з питань управління, розробки і супроводження управлінських рішень; ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності;
  • розробки та впровадження процедур внутрішнього контролю, управління ризиками, а також інформаційних технологій у фінансовій сфері;
  • надання правової допомоги у формі: послуг юрисконсульта із забезпечення господарської діяльності; ведення переговорів від імені юридичних осіб; представництва інтересів у суді; кадрового забезпечення юридичних осіб у сфері бухгалтерського обліку,
  • оподаткування та фінансів, у тому числі послуги з надання персоналу, що приймає управлінські рішення та відповідає за складання фінансової звітності; послуг з оцінки; послуг, пов’язаних із залученням фінансування, розподілом прибутку, розробкою інвестиційної стратегії.

8. Суб’єкт аудиторської діяльності повинен надати довідку у довільній формі про провадження внутрішньої системи якості аудиторських послуг.

9. Суб’єкт аудиторської діяльності повинен надати плановий кошторис вартості послуг (аудиту фінансової звітності).

10. Суб’єкт аудиторської діяльності повинен провести аудит річної фінансової звітності ДП «Івченко-Прогрес» до 01. 06.2019 року.»


Порядок здійснення відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які призначаються для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ДП «Івченко-Прогрес»